Generalnie dzisiejszy Kopiec kiedyś ze względu na swoje położenie, był miejscem, które służyło przekazywaniu sygnałów za pomocą ognia (w nocy błysków, a w dzień dymu) o zbliżających się wrogach. Kopiec zapewniał (i zapewnia do dnia dzisiejszego) niezwykle dobrą widoczność na …

Z cyklu ”Przemyskie ciekawostki” – Kopiec Tatarski Read more »

Historia Bramy Rycerskiej jest nierozerwalnie związana z Kasynem Oficerskim Twierdzy Przemyśl, który mieścił się w dawnym klasztorze Sióstr Dominikanek. W wyniku tzw. Reform józefińskich zakon sióstr Dominikanek został skasowany. Kościół rozebrano, dobra zakonu sprzedano, a sam klasztor przeznaczono na Szpital …

Brama Rycerska Read more »

Żydzi mieszkali w Przemyślu od XI stulecia. Począwszy od I rozbioru Polski w 1772r. liczba ludności żydowskiej Przemyśla ulegała systematycznemu wzrostowi. W 1857r. Żydzi w liczbie ok. 4180 osób, stanowili 40% mieszkańców miasta, stając się najliczniejszą grupą narodowościową Przemyśla. [1] …

Z cyklu „Przemyskie ciekawostki” – Stara Synagoga Read more »